Strömsöborna


Strömsöborna är min första diktsamling som utkom hösten 2019 på Förlaget M. Strömsöborna handlar om ett samhälle där alla 23 huvudkaraktärer känner sig utsatta eller gör absurda saker på grund av sitt utanförskap. Karaktärerna tar plats med sina röster och berättar om sina liv ur deras egna perspektiv. Karaktärerna blir därför väldigt olika varandra och vissa av dem var svåra att skriva på grund av att de krävde mycket research och eftertanke.

Genom mörk humor och mångsidiga röster framförs ett samhälle där ingen riktigt hittat rätt.

Som huvudkaraktärer finns allt från otrogna ekonomer till nazister som slår ner socialdemokrater på K-markets parkering. Inte bara det extrema får synlighet, även de mer ”alldagliga” individerna tar plats. Personer med intellektuell funktionsnedsättning berättar om sin vardag och singelkvinnor som trycks in i strings bor också bland de personer där alla är fucked up på ett eller annat sätt, bland Strömsöborna.


Kritiker om Strömsöborna

Rasande rolig, smärtsamt sorglig, skarp i tonen, smart och skärpt på en och samma gång […] Flera av karaktärerna i boken är oförglömliga, och en del av texterna har potential att bli moderna klassiker i den finlandssvenska poesin.

Svenska Yle 12.9.19

Fellman har sinne för drama och dramaturgi.[…] Det är sorgligt och påträngande. Och det kan bli roligt också, inte bara galghumoristiskt, utan med humorn den har som känner spelreglerna alltför väl, men också vet att det verbala kan betyda värdighet.

ÖT 12.9.19

Fellman spränger idyllen: Blodet flödar, våldet, fettet, kroppsvätskorna. Här finns kastrationsångest och hat och avundsjuka, förvirring och fylla och tristess. Och genom att med titeln ”Strömsöborna” ge sina karaktärer hemortsrätt mitt i idyllen gör Fellman gällande: Allt detta finns också, allt detta hör också hit.

Vasabladet 12.9.19

Recensioner